EgualtexSprej na úpravu farieb textilu,semišu,kože, 400 ml

Kód produktu:EGS

Profesionálny sprej na úpravu stratených farieb a jednotnosti odtieňov textilu, kože a semišu. Prinavráti život vašej bunde, ale aj topánkam. Ľudia so zmyslom pre detail ho zaručene ocenia.

Egualtex - sprej na úpravu farieb textilu, semišu a kože


ŠPECIÁLNE BALENIE PRE PRÁČOVNE

  • TEXTIL: obnovuje farebné odtiene na vyblednutých častiach. 

Nastriekajte malé množstvo Egualtexu zo vzdialenosti 20 cm na vyblednuté časti a prejdite zamatovou kefou.

  • SEMIŠ: dodáva originálny farebný odtieň častiam s najväčším opotrebením.

Nastriekajte Egualtex zo vzdialenosti 20 cm na opotrebované časti, ktoré stratili odtieň a prejdite drôtenou kefou.

  • KOŽA: vyrovnáva odtieň a obnovuje pôvodný lesk

Nastriekajte Egualtex zo vzdialenosti 20 cm na celý povrch kože a vyleštite mäkkou handrou.

  • ZIPSY: opravuje zipsy po praní tak, aby sa lepšie posúvali

Nastriekajte Egualtex jemne, z blízkej vzdialenosti, priamo na zatvorené zipsy, no dbajte o to, aby ste sa vyhli látke. Niekoľkokrát otvorte a zatvorte zips.


Objem: 400ml 


Mali by ste záujem s nami spolupracovať? Registrujte sa ako partner. 

    • TEXTIL: obnovuje farebné odtiene na vyblednutých častiach. 

Nastriekajte malé množstvo Egualtexu zo vzdialenosti 20 cm na vyblednuté časti a prejdite zamatovou kefou.

    • SEMIŠ: dodáva originálny farebný odtieň častiam s najväčším opotrebením.

Nastriekajte Egualtex zo vzdialenosti 20 cm na opotrebované časti, ktoré stratili odtieň a prejdite drôtenou kefou.

    • KOŽA: vyrovnáva odtieň a obnovuje pôvodný lesk

Nastriekajte Egualtex zo vzdialenosti 20 cm na celý povrch kože a vyleštite mäkkou handrou.

    • ZIPSY: opravuje zipsy po praní tak, aby sa lepšie posúvali

Nastriekajte Egualtex jemne, z blízkej vzdialenosti, priamo na zatvorené zipsy, no dbajte o to, aby ste sa vyhli látke. Niekoľkokrát otvorte a zatvorte zips.

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom, pri zahriatí može explodovať. Výpary spôsobujú ospalosť alebo zvraty. Toxické pre vodné organizmy s možnými trvalými následkami. Môže dráždiť dýchacie cesty a spôsobiť dlhotrvajúce následky. Opakovaný styk s pokožkou može spôsobyť jej vysúšanie a popraskanie. Chráňte pred teplom, iskrami, otvoreným ohňom a horúcimi povrchmi. Nestriekajte na otvorený ovorený oheň ani na iný možný zdroj zapálenia. Nádobu neprepichujte ani nespalujte, ani po použití. Zabránte vdychovaniu aerosolov. Noste ochranné rukavice a chrnte oči a tvár. V prípade požitia: Okamžite kontaktujte Toxikologické informačné centrum, alebo navstívte lekára. V prípade kontaktu s očami: Niekoľko minút vyplachujte oči pod tečucou vodou. Ak nosíte kontaktné šošovky a je to možné vyberte ich a pokračujte vo vyplachovaní. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F. Nádobu zlikvidujte v súlade s miestnými predpismi. Obsahuje uhľovodíky, C7, n-alkány, izoalkány, cyklické uhlovodíky. 

Napísať recenziu

              

Línia PROFI

De - štartovacia sada, 4 x 500 ml
De-štartovacia sada

De - štartovacia sada, 4 x 500 ml

Profesionálny odstraňovač odolných škvŕn, 500 ml
Cleantex

Profesionálny odstraňovač odolných škvŕn, 500 ml

14,00€
Špeciálne upravený škrob, 600 ml
Amitex

Špeciálne upravený škrob, 600 ml

4,00€