Obchodné podmienky

Názov spoločnosti: Lanis s. r. o.

Sídlo spoločnosti:     Jarmočná 228/62

IČO: 52473902

DIČ: 2121042352

IČ DPH:    nie sme platcami DPH

Zápis:    Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38521/P

E-mail:    napisnam@rampi.sk

Tel. kontakt:    0948 931 520 (prosíme uprednostňovať e-mailovú komunikáciu na ktorú reagujeme najneskôr do 24 hod.)


1. Úvodné ustanovenia

I.Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou Lanis, s.r.o. so sídlom v Starej Ľubovni, Jarmočná 228/62, PSČ: 064 01, IČO: 52473902, zapísanou na v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38521/P ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.rampi.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.

II. K našim zákazníkom pristupujeme jednotne a poskytujeme im rovnaké výhody, či už sú spotrebitelia, alebo nie. Preto sa na všetkých našich zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.

III. Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. Primerane sa použijú aj na kúpu tovaru prostredníctvom zákazníckej linky. Je možné ju uzavrieť aj mailom na objednaj@rampi.sk.


2. Uzavretie kúpnej zmluvy

I. Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu či našej zákazníckej linky. Je možné ju uzavrieť aj mailom na objednaj@rampi.sk.

II. V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetových stránkach, mailovo alebo prostredníctvom zákazníckej linky návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 7 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru vás budeme informovať e-mailom.

III. V konkrétnych prípadoch (najmä pri zľavách či výpredajoch) sme oprávnení určiť maximálne množstvo, ktoré je z našej strany možné vám dodať.


3. Odstúpenie bez udania dôvodu

I. Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet, mailom alebo telefonicky bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru.

II. Ak chcete využiť toto právo, je nevyhnutné nám v uvedenej lehote oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou a jedinou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile napisnam@rampi.sk.  Daný mail musí hlavne obsahovať meno kupujúceho a číslo objednávky.

III. Pokiaľ odstúpite od zmluvy, vrátime vám kúpnu cenu tovaru. V prípade odstúpenia do 14 dní od doručenia tovaru máte nárok aj na náhradu nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. V prípade neskoršieho odstúpenia od zmluvy vám vrátime iba kúpnu cenu tovaru. Uvedené peňažné prostriedky vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. Na platbu použijeme rovnaký platobný prostriedok ako vy pri platení kúpnej ceny, ak sa nedohodneme inak.

IV. Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu Lanis, s.r.o., Jarmočná 228/62,064 01 Stará Ľubovňa, alebo nám ho osobne doručte do Čistiarne NOVA v Starej Ľubovni, Námestie sv. Mikuláša 25/A, zadné trakty, PSČ: 064 01. Pokiaľ v súvislosti s uzavretím zmluvy zašle predávajúci zákazníkovi tovar navyše zadarmo („darček“), je potrebné vrátiť aj tento darček. Náklady spojené s vrátením tovaru v tomto prípade hradíte vy.

V. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak používate DEO SPREJ aj po tom, ako ste ho už raz vyskúšali). Ďalej vás upozorňujeme, že nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy pri tovare vyrobenom podľa vašich požiadaviek alebo tovare prispôsobenom osobným potrebám (napr. v prípade ozdobeného obalu) a pri tovare, ktorý ste vybrali z uzavretého obalu, a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou). Ďalej predávajúci upozorňuje, že nie je možné odstúpiť od zmluvy o službe darčekového alebo ekologického balenia, ak je tovar už zabalený, a služba teda poskytnutá (k poskytnutiu služby darčekového či ekologického balenia pristupuje predávajúci bezodkladne po urobení objednávky, ak si zákazník zvolí v objednávke túto službu).


4. Reklamácia

I. Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy.

II. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).

III. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile napisnam@rampi.sk alebo na tel. Čísle +421 948 931 520. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu Lanis, s.r.o., Jarmočná 228/62,064 01 Stará Ľubovňa. Nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia. Taktiež meno kupujúceho a číslo objednávky. 

IV. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.

V. V prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od dátumu nákupu máte právo na zaslanie odborného posúdenia. V prípade reklamácie uplatnenej po tomto období, máte pri zamietnutej reklamácií možnost nechať si tovar odborne posúdiť u osoby uvedenej v oznámení o zamietnutí reklamácie.

VI. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.

VII. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.


5. Spôsob platby a dodania

I. Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností. Pred odoslaním objednávky vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme.

II. Aktuálne ponúkané spôsoby platieb a dodania spolu s ich cenami nájdete v sekcii DORPAVA A PLATBA tu

III. Vyhradzujeme si právo poskytnúť dodanie tovaru vo vybraných prípadoch zadarmo.


6. Ďalšie informácie

I. Našim zákazníkom poskytujeme rôzne zľavy a darčekové či iné poukážky. Ich použitie sa riadi pravidlami, o ktorých zákazníka v každom jednotlivom prípade informujeme. Ak nie je stanovené inak, možno každú zľavu či darčekovú poukážku použiť iba jednorazovo a na jeden nákup možno použiť len jednu poukážku toho istého druhu. Ak nie je stanovené inak, nemožno zľavy a akcie na tovar vzájomne kombinovať. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

II. V súvislosti s uskutočneným nákupom vám môže byť zaslaný treťou stranou hodnotiaci dotazník. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.


7. Všeobecné informácie

I. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

II. Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť online.

III. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.

IV.  My ako predajca, nie sme platcami DPH

V. Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky na vami zadanú mailovú adresu. Ak si však prajete zaslať daňový doklad aj v listinnej podobe, napíšte nám správu, najideálnejšie ak to napíšete do poznámky v objednávke a daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom.  

VI. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.