Odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE BEZ UDANIA DÔVODU (VRÁTENIE TOVARU)


Nevybrali ste si správne? Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu je možné do zákonom stanovenej lehoty-14 dní od prezatia zásielky.


Kedy môžem odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu?


U nás v zákonom stanovenej lehote môžete vrátiť každý tovar v pôvodnom stave. 

VÝNIMKOU je tovar, ktorý

a) bol prispôsobený či vyrobený podľa vašich požiadaviek (napr. Darčekové sady podľa vášho výberu)

b) nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. otvorené kozmetické a iné výrobky, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou)

c) bol už vami otvorený, použitý alebo inak poškodený a rozbalený z jeho výrobného balenia

V prípade, že si necháte zabaliť tovar ako darček či ekologicky, nie je tiež možné odstúpiť od zmluvy o službe darčekového alebo ekologického balenia, ak je tovar už zabalený, a služba teda poskytnutá. Upozorňujeme, že tovar pre vás balíme bezodkladne po urobení objednávky.

Ďalej nie je možné odstúpiť od zmluvy o darčekovom zabalení tovaru v momente, keď sme už pre vás tovar zabalili. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak používate DEO sprej aj po tom, ako ste ho už raz vyskúšali.)


Ako mám postupovať pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu?


V lehote 14 dní od doručenia tovaru nám oznámte svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile napisnam@rampi.sk. Použiť môžete aj kontaktný formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete nižšie.

Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky, zašlite na adresu Lanis,s.r.o , Jarmočná 228/62, 064 01 Stará Ľubovňa. Pokiaľ ste v súvislosti s uzavretím zmluvy od nás dostali tovar navyše zadarmo („darček“), je potrebné vrátiť aj tento darček.

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia. S platbou však môžeme v súlade so zákonom počkať, kým nám tovar nevrátite. V prípade, že odstúpite v prvých 14 dňoch od doručenia tovaru, náleží vám aj náhrada nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.


Kontakty


Všetky otázky týkajúce sa odstúpenia bez udania dôvodu vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na mailovej adrese napisnam@rampi.sk