logo3.jpg

Návštevnosť

IGIENSOFT SPREJ 400 ml/ antibakteriálny a dezodoračný sprej

7.90 EUR
Najobľúbenejší spomedzi sprejov
Multifunkčný sprej na šatstvo s vynikajúcimi vlastnosťami zabezpečujúci hygienickosť šatstva a silno hygienické ošetrenie. Zanecháva odev, priestory a ostatné textílie príjemne prevoňané čistotou.

Spôsob použitia:IGIENSOFT SPRAY môžete použiť na prevoňanie šatníka ako aj priamo na šatstvo, ktoré nechá okrem spomínaných vlastnosti šatstvo príjemne mäkké.
Bezpečnostné upozornenia

Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Spôsobuje vážne podráždenie oči.
Spôsobuje podráždenie pokožky.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
Držte z dosahu detí.
Chráňte si oči/ tvár.
Po požití: Ihneď kontaktujte Národné toxikologické centrum/ lekára.
Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontakte šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní.
Extrémne horľavý aerosol.
Nádoba pod tlakom: môže vybuchnúť pri prehriatí.
Uchovávajte mimo ohňa/ iskier/ otvoreného ohňa/ horúcich povrchov.
Nefajčiť počas používania.
Nestriekať na otvorený oheň, alebo iný zdroj vzplanutia.
Nádoba pod tlakom: neprepichujte ani nespaľujte, ani po vyprázdnení.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Nevystavujte teplotám presahujúcim 50°C/122°F. Držte mimo dosahu detí.
13.06.2020 15:29:48
rampisk

LANIS, s.r.o., je výhradným dovozcom profesionálnych  výrobkov Rampi

  •    pre práčovne a chemické čistiarne 

  • ​  pre domácnosti

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one