logo3.jpg

Návštevnosť

CLEANTEX NO GAS - Prípravok na odstraňovanie odolných škvŕn pri ručnom praní, alebo pri praní v práčke/500ml

7.90 EUR
*rozprašovač je nutné pridať do košíka samostatne

ZLOŽENIE
Zmes povrchovo aktívnych látok s vysokou čistiacou schopnosťou. Bez pridaných parfémov a rozpúšťadiel škodlivých pre životné prostredie.
Bezfarebná priehľadná kvapalina.


CHARAKTERISTIKY

• CLEANTE NO GAS je nový koncentrovaný prípravok na odstraňovanie škvŕn pri profesionálnom čistení, ktorý uľahčuje odstraňovanie odolných nečistôt.
• CLEANTEX NO GAS preniká hlboko do vlákna tkaniny tak, aby rozpustil aj najodolnejšie nečistoty. Pôsobí na všetky typy škvŕn ako je káva, tráva, zmrzlina, šťava, rúž, atrament, prírodné oleje, tuky, škvrny od vosku sviečok, atď…
• CLEANTEX NO GAS je ideálny pre ošetrenie golierov a manžiet košieľ, vetroviek, búnd.
• CLEANTEX NO GAS bol vyvinutý pre odborné čistenie; pôsobí v súčinnosti s čistiacimi prípravkami spoločnosti Rampi; je aktívny na všetkých tkaninách.


SPÔSOB POUŽITIA
Nastriekajte prípravok na textíliu v dobre odvetranom prostredí a nechajte pôsobiť približne 10 minút pred praním vo vode, ručne, alebo v práčke.
Špeciálny rozprašovač umožňuje nastriekať prípravok s dvomi rôznymi spôsobmi: s jedným ako “penu” a s druhým ako “vodnú hmlu”. S prvým spôsobom zabraňujeme rozptýleniu prípravku do vzduchu, zatiaľ čo s druhým pokryjeme pri sprejovaní väčšiu plochu.


TECHNICKO-APLIKAČNÉ POZNÁMKY

• CLEANTEX NO GAS je novovyvinutý prípravok pochádzajúci z výskumných laboratórií spoločnosti Rampi určený pre ošetrenie akéhokoľvek typu škvŕn pred praním. Bol vyvinutý tak, aby uľahčil odstránenie širokej škály odolných škvŕn pri praní vo vode. Používaním tohto prípravku je možné skrátiť dobu prania a teda aj znižovať náklady pre práčovne.
• Vyrovnané, vyvážené zloženie a vysoká koncentrácia prípravku CLEANTEX NO GAS umožňuje ošetrovať všetky typy textílií vrátane farebných, alebo chúlostivých odevov vo všeobecnosti; v každom prípade sa odporúča vždy urobiť test stálofarebnosti pred praním.
• CLEANTEX NO GAS sa nesmie používať na plastové, alebo gumené tkaniny, na povoskované, nepremokavé, pogumované tkaniny, atď...
Bezpečnostné upozornenia

Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Spôsobuje vážne podráždenie oči.
Spôsobuje podráždenie pokožky.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
Držte z dosahu detí.
Chráňte si oči/ tvár.
Po požití: Ihneď kontaktujte Národné toxikologické centrum/ lekára.
Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontakte šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní.
Extrémne horľavý aerosol.
Nádoba pod tlakom: môže vybuchnúť pri prehriatí.
Uchovávajte mimo ohňa/ iskier/ otvoreného ohňa/ horúcich povrchov.
Nefajčiť počas používania.
Nestriekať na otvorený oheň, alebo iný zdroj vzplanutia.
Nádoba pod tlakom: neprepichujte ani nespaľujte, ani po vyprázdnení.
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Nevystavujte teplotám presahujúcim 50°C/122°F. Držte mimo dosahu detí.
09.06.2020 18:44:41
rampisk

LANIS, s.r.o., je výhradným dovozcom profesionálnych  výrobkov Rampi

  •    pre práčovne a chemické čistiarne 

  • ​  pre domácnosti

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one